fredag den 19. august 2011

NOKS lukket

Vi beklager lukningen af NOKS. Vi mener , at vi i samarbejde med arkiver og museer i Nordjylland har lavet et stykke pionerarbejde. Men det økonomiske grundlag for Foreningen NOKS var desværre ikke stort nok til at sikre den nødvendige videreudvikling af databasen.

NOKS var som udgangspunkt et projekt under Det Digitale Nordjylland, efter projektperioden blev der oprettet en forening NOKS, der skulle sikre driften og en forening ARBIMUS, der skulle udbrede systemet til andre regioner i Danmark. Begge foreninger blev etableret for at sikre det nødvendige økonomiske grundlag for drift og videreudvikling. Økonomi har været baseret på kontingenter fra de deltagende arkiver, biblioteker og museer. Aalborg Bibliotekerne har været administrerende institution for foreningen NOKS.

Vejle-regionen har som den eneste været med i Arbimus nogle år, men trak sig fra samarbejdet i 2010, med deraf følgende reduceret økonomisk grundlag. Det er desværre ikke muligt inden for de nuværende økonomiske rammer at videreudvikle NOKS, og da data kan findes i andre databaser, vælger vi at nedlægge og lukke frem for at køre videre med en forældet NOKS/ARBIMUS. Databasen er forældet, nye systemer hos dataleverandører nødvendiggør en videreudvikling, som der ikke er økonomisk grundlag for.

Det er den unikke samsøgning, vi mister, heldigvis ikke data. De findes for i de respektive søgesystemer.

Arkiv- og museumsdata findes i www.danpa.dk . I www.danpa.dk findes oplysninger om arkivalier og billeder af privat oprindelse, som opbevares i lokal- og stadsarkiver, Statens Arkiver, Museernes Samlinger, Det Kongelige Bibliotek, Frihedsmuseet samt forskellige specialsamlinger som f.eks. Det Danske Udvandrerarkiv og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Desuden tryksager, kort, tegninger, lyd og film, som de pågældende institutioner har registreret elektronisk.

Museumsgenstande findes i Museernes Samlinger www.kulturarv.dk/mussam

Lokal litteratur - artikler og bøger findes to steder: www.bibliotek.dk og Nordjyllandsbasen http://nobisweb2.njl.dk/sites/XDLB/pub/search.html

tirsdag den 4. januar 2011

Arbimus nedlagt

Foreningen Arbimus blev nedlagt i 2010.
Interesserede kan henvende sig til det regionale samarbejde NOKS.
www.noks.dk

fredag den 5. februar 2010

Nye data i Arbimus

SIDSTE NYT!
Januar 2010 - ARBIMUS er nu opdateret med mange nye data fra arkiver i Nordjylland og Trekantsområdet.
Se de mange tusinde digitaliserede fotos!
OBS: Søgefunktionen "Kommune" er ude af drift. Den afventer rettelse i forhold til nye kommuner. Man kan søge på stednavn ved brug af fritekst.

mandag den 27. oktober 2008

Status Arbimus

Arbimus/NOKS/TREKS er "tynde" for øjeblikket. Indeholder data fra biblioteker, museer og Arkibas3 arkiver, men mangler data fra de store Arkibas4 arkiver. Vi afventer pt, at Arkibas-serveren bliver klar til at eksportere disse data til Arbimus.